Jestem lekarzem psychiatrą oraz terapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń snu. Jestem ekspertem medycyny snu z listy Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem: http://www.medycynasnu.pl/eksperci.html.

 

Od 2001 roku pracuję w zawodzie psychiatry. Posiadam doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytanii). Zajmuję się leczeniem osób z zaburzeniami snu oraz zaburzeniami psychicznymi, szczególnie depresyjnymi i lękowymi.

 

Prowadzę terapię poznawczo-behawioralną u pacjentów z bezsennością oraz z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

 

Prowadzę też szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń snu.

 

W swojej pracy łączę podejście lekarza praktyka oraz naukowca. Przez wiele lat prowadziłam badania naukowe z medycyny snu, które zaowocowały publikacjami i wystąpieniami na zjazdach. W 2015 roku obroniłam pracę doktorską, która zwieńczyła moje wieloletnie badania zaburzeń snu o typie hipersomnii.

"Sen jest balsamem dla duszy"

William Shakespeare

SEN-MED Specjalistyczna Praktyka Lekarska

2016

uzyskanie stopnia naukowego Doktora Nauk Medycznych

2013

uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 306

2001-2018

praca w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27

2007-2011

czteroletnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

2006-2007

praca w prywatnych szpitalach psychiatrycznych grupy Priory w Wielkiej Brytanii

2006

specjalizacja II stopnia z Psychiatrii

2005

kurs medycyny snu, uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2001-2006

praca w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie

1998

uzyskanie dyplomu lekarza, Akademia Medyczna w Warszawie

 

 

 

 • Walacik-Ufnal E., Piotrowska A., Wołyńczyk-Gmaj D. i wsp. Narcolepsy type 1 and hypersomnia associated with a psychiatric disorder show different slow wave activity dynamics. Acta Neurobiol Exp 2017, 77: 147–156.

 

 • Walacik-Ufnal E., Piotrowska A., Januszko P., Kabat M., Szelenberger W. Diagnostyka różnicowa hipersomnii pochodzenia ośrodkowego. Prezentacja ustna. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP Poznań 2016.

 

 • 17.12.2015 Obrona rozprawy doktorskiej przed Radą I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł pracy: Diagnostyka różnicowa hipersomnii pochodzenia ośrodkowego.

 

 • Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015; 12, 2: 90–98.

 

 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Diagnostyka różnicowa narkolepsji. Prezentacja ustna. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich PTP Poznań 2010.

 

 • Walacik E., Fornal-Pawłowska M. Zaburzenia lękowe i depresyjne u pacjentów z hipersomnią. Lęk i depresja 2008; tom 13, nr 3-4: 147-161.

 

 • Fornal-Pawłowska M., Androsiuk K., Walacik E. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Sen 2008; Tom 8, Nr 1: 1-9.

 

 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną. Sen 2007; Tom 7, Nr 1: 1-7.

 

 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Podstawowe parametry snu i cechy osobowości pacjentów z narkolepsją i hipersomnią nieorganiczną. Prezentacja ustna. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Szczecin, 14-16 czerwca 2007.

 

 • Walacik E., Fornal M. Charakterystyka pacjentów z hipersomnią nieorganiczną. Prezentacja ustna. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006.

 

 • Walacik E., Michalak G. Narkolepsja - aktualny stan wiedzy i perspektywy. Sen 2004; Tom 4, Nr 2: 55-70.

Kontakt

 

Telefon: 606 44 31 41

 

email: gabinetsenmed@gmail.com

 

 

Nr konta

 

41 1140 2004 0000 3302 4781 3138

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć 

 

Środa

15:00 - 20:00

 

Czwartek

16:00 - 18:00

Adres

 

00-002 Warszawa

 

ul. Świętokrzyska 20 lok. 7